Ružová Stužka

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

Pomáhame ženám Slovenska, aby robili správne rozhodnutia pre svoje zdravie. Veď malý správny krok pre zdravie dnes može mať veľký dopad na Vaše zdravie v budúcnosti.

 

Aktuality

28.-30. jún 2022

Návšteva WHO a IARC

Ružová stužka n.f. Europa Donna Slovakia prezentovala svoje aktivity aj pre IARC a WHO a zožala potlesk 28.6.2022 na pôde MZ SR

Vedci z Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) začali na Slovensku realizovať projekt na zlepšenie koordinácie a skríningu rakoviny. ...

18. jún 2022

Pečeňanský kotlík

Pečeňanský kotlík je súťaž vo varení v dedinke Pečeňany blízko Prievidze. Účasť na súťaži bola spoločnou myšlienkou Eriky Kramárovej našej zapálenej stužtičky a Majky Lokajovej našej fenomenálnej kuchárky v oblasti zdravej výživy.

Myšlienka edukácie verejnosti o prevencii rakoviny prsníka, spojená s výukou samovyšetrenia na fantóme prsníkov a ochutnávkou zdravej stravy ako prevencie vzniku onkologického ochorenia bola na svete...

29. máj 2022

Beh pre zdravé prsia 2022

Miesto: Veľký Draždiak, Bratislava

Pozývame Vás

pozvanka beh 2022

4. máj 2022

Vernisáž výstavy Mgr. Kristíny Petrejovej (survivor): "Život v radosti"

Pozývame Vás na vernisáž výstavy 4. mája o 15.00 hod

Miesto: Centrálna knižnica, Pionierska 12, Bratislava

Trvanie výstavy: máj-august 2022

Vernisáž a výstava sú spojené s informáciami o prevencii rakoviny prsníka, správnej životospráve, pohybe, mamografickom skríningu a samovyšetrení prsníkov ...

5. apríl 2022

Katarína Olíková - vernisáž výstavy obrazov "Dotyky"

Pozývame Vás na vernisáž výstavy v utorok 5. apríla 2022 o 15:00

Obrazy si môžete pozrieť v Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety na Heydukovej ul. v Bratislave, v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.00 do konca mája 2022.

2. apríl 2022

Výstava Marie Daňkovej S názvom: "Len tak si maľujem" a výstava Eriky Kramárovej "Zázraky z mydielka"

Vernisáž ako vždy sprevádza vzdelávacia akcia Ružovej stužky n.f. a Europa Donna Slovakia prednáška o zdravej životospráve o prevencii rakoviny prsnika spojenej s vyukou samovyšetrenia prsníkov na fantóme a ukážkami zdravej životosprávy v praxi. Výstava potrvá do 2.5.2022.
Tešíme sa na vás.

26. marec 2022

Derniéra výstavy obrazov Márie Daňkovej "Len tak pre radosť" a výstava Eriky Kramárovej "Erikine zázraky z mydla"

O 14. hod v Kultúrnom dome Pečeňany

Pozývame vás na slávnostné ukončenie výstavy a prednášku spojenú s diskusiou na tému: Ako žiť dlho a v zdraví... O prevencii rakoviny prsníka, o správnej životospráve, o samovyšetrení, spojenom s výukou na modeli.

17.3.2022

Môj rok 2021...ako som našla lásku, krásu a poéziu v každodennosti...

Slávnostné ukončenie výstavy Anny Držíkovej v Preventívnom centre OUSA s poďakovaním lekárom a zdravotníkom OUSA bude 17. marca 2022 o 15 hodine. Spojené s edukáciou o prevencii onkologického ochorenia prsníkov a výukou samovyšetrenia na fantóme. Členky Ružovej stužky vás srdečne pozývajú. Ste vítaní.... 

22. február 2022

Online diskusia vo firme Dell

S viac ako 70-timi zamestnankyňami a zamestnancami firmy Dell sme na spoločnom online stretnutí spolu s zástupkyňou Ružová stužka n.f. dr. Kállayovou Alenou komunikovali na tému prevencia rakoviny prsníka, zdravý životný štýl...

február 2022

Žiť je krásne v každom veku ...

Pridáte sa k nám? Tato nová rubrika na stránkach Ružovej stužky sa zrodila úplne náhodne a spontánne.
Občas sa nám stáva, že v noci nemôžeme spať, premýšľame, priateľka tieto chvíle nazýva meditačné. A tak sa zrodili naše úvahy o živote. O zmysle nášho žitia, o životných fázach.

4. február 2022

Celosvetový Deň boja proti rakovine

Národný onkologický inštitút (NOI) - Tlačová správa

Online diskusia, 3. februára, 13:00

Je veľa chorôb, ktoré nás zlomia, zastavia prirodzený beh našich dní a, bohužiaľ, aj takých, ktoré pretrhnú niť nášho života...

3. február 2022

Rakovina prsníka: Príznaky, liečba a prevencia

(Magazín Pre zdravie ženy)

Spoločne s pani doktorkou MUDr. Alenou Kállayovou a Evou Bacigalovou, sme sa bližšie pozreli na tému rakoviny prsníka, jej včasnému odhaleniu a prevencie...

rok 2022

Umenie a humanita (Art And Humanity Awards)

Pacientske organizácie Ružová stužka, n.f. a OZ Amazonky sa pridávajú k aktivite európskej koalície proti rakovine prsníka Europa Donna a v roku 2022 prvýkrát ocenia slovenské osobnosti so zameraním na umelkyne z radov onkologických pacientok...

január 2022 - október 2022

Nová online súťaž: RUŽOVÁ TUŽKA

Podeľ sa s nami o svoje životné skúsenosti na tému: "Ako do môjho života vkročil nevítaný hosť - rakovina prsníka, ako sa zmenil môj postoj k životu, čo mi to dalo, čo mi pomohlo nájsť pevný bod v rozkývanom svete."

stále

Virtuálna galéria umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením

Podporujeme umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením (osobne alebo v blízkej rodine)

Ružová stužka n.f. dlhodobo spolupracuje s pacientskymi organizáciami; OZ Amazonky, Nie rakovine, s Ligou proti rakovine a Národným onkologickým inštitútom zastrešujúcim skríningové programy Slovenska.

Ružovú stužku n.f. podporujú dlhodobo aj Nadácia Pontis firmy Dell, firma Kärcher a ďalší....

ruzova-stuzka-nf.jpg

Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených pre oblasť ochrany zdravia so zameraním na prevenciu rakoviny prsníka.

europa-donna-sk.jpg

V roku 2013 sme vstúpili do európskej aliancie proti rakovine prsníka Europa Donna ako Europa Donna Slovakia.

Podporujeme

 • medzinárodnú spoluprácu pri zavádzaní skríningových a vzdelávacích programov v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníkov
 • aplikované výskumné sledovania pilotných preventívnych a skríningoých programov
 • spoluprácu zainteresovaných inštitúcií na národnej úrovni v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníka
 • návod a nácvik samovyšetrovania prsníkov a správnej životosprávy
 • odborné činnosti určené na prípravu informačných a vzdelávacích materiálov
 • výučbovú a prednáškovú činnosť pre verejnosť

Rakovina prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie žien na svete.
Ročne pribudne 1,67 milióna nových prípadov.
Viac ako 522 000 žien ročne na toto ochorenie zomrie.

SKRÍNING RAKOVINY PRSNÍKA - Národný onkologický inštitút (brožúrka)

Inštruktážne video ku mamografickemu skriningu

brozura-skrining-mamografia

Naše ciele

 • zlepšovanie vzdelania verejnosti o prevencii rakoviny prsníka
 • včasné zisťovanie rakoviny prsníka pomocou mamografického skríningu vykonávaného podľa European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis
 • optimálnu liečbu a starostlivosť v prípade onkologického ochorenia prsníka
 • vzájomná spolupráca organizácií podporujúcich prevenciu

Naši partneri

 • Avon
 • Liga proti rakovine
 • Bedeker zdravia
 • OZ Amazonky
 • Radiologická klininka Trenčín
 • Aliance žen
 • Nadácia Pontis
 • Liga zdravia
 • Onkologický ústav sv. Alžbety
 • Pulimedical
 • Swan
 • Sharmant
 • Primátor mesta Bratislavy
 • Kancelária WHO Slovensko
 • Snowball Communications
 • Nie rakovine (pacientská platforma)
 • GaleriaX
 • Národný onkologicky inštitút
 • Kärcher SK
 • Onkomamky o.z.