Ružová Stužka

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

Pomáhame ženám Slovenska, aby robili správne rozhodnutia pre svoje zdravie. Veď malý správny krok pre zdravie dnes može mať veľký dopad na Vaše zdravie v budúcnosti.

 

Aktuality

Október 2021

Ružový október 2021 - Pink October 2021

Mesiac venovaný zvyšovaniu povedomia žien Slovenska o prevencii rakoviny prsníka, ako sa dá vzniku onkologického ochorenia prsníka predchádzať správnou životosprávou a ako včasné zistenie rakoviny prsníka skríningovou mamografiou pomáha zachrániť zdravie aj roky života mnohým ženám.

September 2021

Tomáš Gálik, "Krása z dreva zrodená" - výstava

Tomáš Gálik a jeho zlaté ruky...

7. septembra - 31. októbra 2021

Výstava Mária Daňková - Farebné čriepky šťastia

V Dome kultúry Kramáre spojená so vzdelávaním účastníčok o prevencii rakoviny prsníka.

Každý štvrtok od 13. do 17. hod. výuka samovyšetrenia na modele prsníka dobrovoľníčkou Dankou.

August 2021

Anna Držíková, 3. výstava

Nezabudnite si pozrieť našu najnovšiu výstavu

Nedeľa, 20 jún, 2021, medzi 10. a 14. hodinou

Beh pre zdravé prsia

Charitatívny virtuálny beh s otváracou akciou v Bratislave na Železnej Studničke (20. 6. 2021).

4. Jún 2021 -

Branislav Gajdoš výstava "Dizajn 1995-2020"

v Galérii X na Zámočníckej 5 v Bratislave

15.1.2021 do 30.5.2021

BHD šport 2021 - vyhodnotenie a ukončenie 1. kola

Poď cvičiť pre svoje zdravie a podpor športovou aktivitou Breast Health Day - Deň pre zdravé prsia aj ty!

18.5.2021

Podporujeme memorandum pacientskych organizácií!

Amazonky, Európa Donna Slovensko a Ružová stužka n.f. Vďaka Dr. S. Bošiakovej môžeme spoločne pomáhať nájsť správnu cestu....

7.5.2021 do 7.10.2021

Súťaž - Pochúťky z Maruškinej kuchyne

Pošli Maruške svoj obľúbený recept na zdravé jedlo.

Naše dievčence recept vyskúšajú a zverejníme ho v tohtoročných Pochúťkach. Účastníkov a účastníčky čaká pekná odmena. Vylosovanie víťazných receptov sa bude konať 15. októbra počas Medzinárodného dňa pre zdravé prsia (Breast Health Day).

19.4.2021 do 30.6.2021

Súťaž - Liečivé bylinky na jar

Prispej aspoň jednou liečivou bylinkou a vyhraj!

Apríl 2021

NOI: Stav onkológie na Slovensku Výročná správa za rok 2020

Výročná správa mapuje reálny stav klinickej, radiačnej, detskej, geriatrickej, paliatívnej a experimentálnej onkológie na Slovensku. Nájdete prehľad onkológie, hematoonkologických pracovísk, ožarovania, detskej onkológie a paliatívnej starostlivosti na Slovensku.

Apríl 2021

NOI: Skríningové onkologické programy na Slovensku - Ročenka 2020

Prvá komplexnú správa o stave troch onkologických skríningov na Slovensku v roku 2020, ako aj vízia na rok 2021

Ružová stužka n.f. podporuje mamografický skríning na Slovensku

11.1.2021

Metastatická rakovina prsníka - brožúrka

Amazonky, Európa Donna Slovensko a Ružová stužka n.f. Vďaka Dr. S. Bošiakovej môžeme spoločne pomáhať nájsť správnu cestu....

2020 - stále

Virtuálna galéria umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením

Podporujeme umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením (osobne alebo v blízkej rodine)

2020 - stále

Vzdelávanie žien o prevencii rakoviny prsníka o správnej životospráve, o mamografickom skríningu, spojené s nácvikom samovyšetrenia prsníka na modeloch

GalériaX v Bratislave na Zámočníckej ulici 5

Ružová stužka n.f. dlhodobo spolupracuje s pacientskymi organizáciami; OZ Amazonky, Nie rakovine, s Ligou proti rakovine a Národným onkologickým inštitútom zastrešujúcim skríningové programy Slovenska.

Ružovú stužku n.f. podporujú dlhodobo aj Nadácia Pontis firmy Dell, firma Kärcher a ďalší....

ruzova-stuzka-nf.jpg

Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených pre oblasť ochrany zdravia so zameraním na prevenciu rakoviny prsníka.

europa-donna-sk.jpg

V roku 2013 sme vstúpili do európskej aliancie proti rakovine prsníka Europa Donna ako Europa Donna Slovakia.

Podporujeme

 • medzinárodnú spoluprácu pri zavádzaní skríningových a vzdelávacích programov v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníkov
 • aplikované výskumné sledovania pilotných preventívnych a skríningoých programov
 • spoluprácu zainteresovaných inštitúcií na národnej úrovni v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníka
 • návod a nácvik samovyšetrovania prsníkov a správnej životosprávy
 • odborné činnosti určené na prípravu informačných a vzdelávacích materiálov
 • výučbovú a prednáškovú činnosť pre verejnosť

Rakovina prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie žien na svete.
Ročne pribudne 1,67 milióna nových prípadov.
Viac ako 522 000 žien ročne na toto ochorenie zomrie.

SKRÍNING RAKOVINY PRSNÍKA - Národný onkologický inštitút (brožúrka)

Inštruktážne video ku mamografickemu skriningu

brozura-skrining-mamografia

Naše ciele

 • zlepšovanie vzdelania verejnosti o prevencii rakoviny prsníka
 • včasné zisťovanie rakoviny prsníka pomocou mamografického skríningu vykonávaného podľa European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis
 • optimálnu liečbu a starostlivosť v prípade onkologického ochorenia prsníka
 • vzájomná spolupráca organizácií podporujúcich prevenciu

Naši partneri

 • Avon
 • Liga proti rakovine
 • Bedeker zdravia
 • OZ Amazonky
 • Radiologická klininka Trenčín
 • Aliance žen
 • Nadácia Pontis
 • Liga zdravia
 • Onkologický ústav sv. Alžbety
 • Pulimedical
 • Swan
 • Sharmant
 • Primátor mesta Bratislavy
 • Kancelária WHO Slovensko
 • Snowball Communications
 • Nie rakovine (pacientská platforma)
 • GaleriaX
 • Národný onkologicky inštitút
 • Kärcher SK