Program SkriMa

Program pre štatistické vyhodnocovanie práce preventívneho mamografického pracoviska