Europa Donna Slovensko

Európska koalícia pre kontrolu rakoviny prsníka

Europa Donna Slovensko vznikla dňa 16.9.2013 vstupom Ružová stužka, n.f. do európskej koalície pre kontrolu rakoviny prsníka s názvom Europa Donna International.

ED clenovia

NAŠE POSLANIE

europa donna sk

EUROPA DONNA je európska koalícia pre kontrolu rakoviny prsníka. Je to nezávislá nezisková organizácia, ktorá má pridružené národné organizácie v rámci celej Európy.

Táto koalícia si kladie za úlohu povzniesť povedomie žien o prevencii rakoviny prsníka a mobilizovať európske ženy v zmysle naliehania na zlepšenie prevencie a informovanosti o rakovine prsníka, podpory zázemia pre uskutočňovanie vhodného skríningu rakoviny prsníka, taktiež vhodnú liečbu a starostlivosť, ako aj podporu financovania výskumu.

EUROPA DONNA tak reprezentuje záujem európskych žien so zreteľom na miestne a národné autority ako aj inštitúcie v rámci Európskej únie.

Ciele ED Slovakia

  • zjednotenie organizácií aj jednotlivcov do koalície pre kontrolu rakoviny prsníka na Slovensku,
  • zastupovanie žien s rakovinou prsníka a žien Slovenska na medzinárodných fórach a nadnárodných štruktúrach,
  • podporovanie šírenia a výmeny aktuálnych informácií o rakovine prsníka na Slovensku, o jej optimálnej liečbe a prevencii,
  • zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie slovenských žien o prevencii rakoviny prsníka,
  • zdôrazňovanie potreby zvýšenia kvality preventívnych mamografických vyšetrení na Slovensku,
  • zavedenie vhodného skríningu a včasného odhalenia rakoviny prsníka,
  • zavedenie vhodného školenia zdravotníkov a pravidelného hodnotenia kvality zdravotníckych zariadení v rámci prevencie a skríningu,
  • zlepšenie poskytovania kvalitnej podpornej starostlivosti pacientkám s rakovinou prsníka počas liečby aj po nej,
  • zjednotenie snahy onkologicky chorých žien o zlepšenie kvality ich života.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Europa Donna:

fb twitter

Breast Healt Day:

twitter youtube