Europa Donna Slovensko

Európska koalícia pre kontrolu rakoviny prsníka

Europa Donna Slovensko vznikla dňa 16.9.2013 vstupom Ružová stužka, n.f. do európskej koalície pre kontrolu rakoviny prsníka s názvom Europa Donna International.

Prezentácia Ružovej stužky (PDF)

Breast Health Day

Europa Donna založila Deň pre zdravé prsia ako každoročnú udalosť, ktorá sa koná 15. októbra. Pripomína európskym ženám, že zdravý životný štýl je dôležitou súčasťou prevencie a boja proti rakovine prsníka. Dôležitá je aj včasná diagnostika najlepšie absolvovaním skríningových mamografických vyšetrení prsníkov žien, ktoré nemajú žiadne príznaky onkologického ochorenia.

Akcie roku 2021

Pink October 2021/ Breast Health Day

podporné akcie organizované Pracovnou skupinou pre skríning rakoviny prsníka, skríningovými mamografickými centrami, NOI a pacientskymi organizáciami: Amazonky, Europa Donna, Ružová Stužka, Liga Proti Rakovine, Nie Rakovine

Bratislava

 • Počas celého októbra - každý týždeň  komplexné edukačné prednášky pre študentov Lekárskej fakulty UK aj s medzinárodným dosahom, cielená prezentácia významu medzinárodnej aktivity Breast Health Day nad rámec štandardného výučbového obsahu aj vyšším ročníkom zahraničných študentov medicíny (2. Rádiologická kliniky LF UK a OÚSA)
 • 5.10.- Galéria X,  „Sme úžasní 8“- vernisáž obrazových diel,  výuka samovyšetrenia prsníkov a rozdávanie vzdelávacích materiálov pre účastníčky (Ružová Stužka a Europa Donna)
 • 13.10.- Tlačová konferencia na tému Breast health Day  v Primaciálnom paláci, prezentácia poslania BHD, významu prevencie a včasnej diagnostiky, výsledkov skríningových mamografických vyšetrení v SR za rok 2020, úloha zdravotných poisťovní - tlačová správa, medializácia BHD (Ružová stužka, Europa Donna, Amazonky a NOI)
 • 15.10.- Prezidentský palác, Magistrát mesta Bratislava, Riaditeľstvo VšZP – rozsvietenie budov na ružovo
 • 18.10. – Dámsky klub RTVS – hosť riaditeľka NOI - vstup do relácie s témou prevencia rakoviny prsníka a mamografický skríning
 • Október – promovideo z aktivít BHD 2021 s motivačným plagátom do čakární preverených skríningových  mamografických pracovísk (Ružová stužka, Europa Donna Slovakia, nadácia Pontis, firmy Dell, Kärcher)

Trnava

 • 8.10. – prednáška odborníkov na tému Prevencia rakoviny prsníka, BHD (Fakultná nemocnica TT)
 • 15.10-21.10- Radnica na Hlavnej ulici v Trnave – rozsvietenie budovy na ružovo 
 • 21.10.- Európsky deň pre zdravé prsia- verejno-vzdelávacie podujatie o prevencii rakoviny prsníka, správnom životnom štýle, životospráve, mamologickej starostlivosti a mamodiagnostike (Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v spolupráci s mestom Trnava, Europa Donna, Ružová stužka, NOI)
 • 7.11. – Podcast skríningové mamografické pracovisko Fakultná nemocnica Trnava
 • V priebehu októbra - Slávnostné uvedenie nového mamografického pracoviska na preverenom skríningovom mamografickom pracovisku MRI s.r.o. v Trnave

Banská Bystrica, Zvolen

Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica aktivity počas celého októbra:

 • Aktivity k lepšej informovanosti žien o dôležitosti pravidelných  preventívnych mamografických vyšetrení
 • Natáčanie videa na pracovisku Mammacentrum s Jankou Hospodárovou  o jej prvom mamografickom vyšetrení a rozhovor s primárom Rádiologického oddelenia
 • Počas celého mesiaca budú rozdávané odznaky SOM ZA PREVENCIU všetkým našim pacientkam
 • Spolupráca s lokálnymi športovcami a umelcami, ktorí podporia Ružový október: FS Mladosť, malé baletky, Tanečná škola Zuzana Niščákovej, fitneska Neli Novodomská
 • Organizovaná prednáška o dôležitosti prevencie Gymnázium Zvolen
 • Rozhovor primára Rádiologického oddelenia v banskobystrickom rádiu BBFM o mýtoch mamografie
 • Rozhovor s riaditeľkou Mammacentra a pacientkou v rádiu LUMEN
 • V rámci celej siete ProCare a Svet zdravia budú distribuované letáčiky o Mýtoch mamografie - odbúravanie predsudkov o tomto vyšetrení, povzbudzovanie pacientiek k absolvovaniu mamografie

15.10.

 • Informačný stánok v Európe SC - povzbudzovanie žien, aby sa nebáli mamografie, odbúravanie mýtov z mamografie
 • Všetci zamestnanci prídu do práce v ružovom - tričká pre zamestnancov od zamestnávateľa.
 • Teleráno - povzbudzovanie žien, aby sa nebáli mamografie, odbúravanie mýtov z mamografie.
 • Hodinová veža v Banskej Bystrici, Stará radnica vo Zvolene – rozsvietenie budov na ružovo

Trenčín

Fakulta zdravotníctva TnUAD, Rádiologická klinika, s.r.o. organizujú:

 • 12.10. – 13.10. - rozdávanie ružových stužiek na pôde Trenčianskej univerzity
 • 14.10.- organizovaná prednáška zameraná na dôležitosť skríningu ako prevencie karcinómu prsníka, spojená s prezentáciou modelov pre výučbu samovyšetrovania prsníkov a prevenciu onkologických ochorení
 • 14.10. – Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity – rozsvietenie budovy na ružovo
 • 14.10. - 16.10.2021 prezentácia videoprojekcií z úspešne realizovaného projektu: „Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast“ vo vstupnej hale Fakulty zdravotníctva a rektorátu Trenčianskej univerzity

Ružomberok

 • 13.10.- Edukačno-informačné promo ÚVN Ružomberok na tému „ Zdravé prsia“ – medializácia aktivity v lokálnych médiách
 • 15.10.- Mestský úrad na nám. Andreja Hlinku – rozsvietenie budovy na ružovo

Prešov

 • 15.10.-  Hlavné dominanty mesta Prešov – rozsvietenie budov na ružovo

Ďalšie aktivity pacientskych organizácií:

Aliancia Nie Rakovine:

 • Onko Tour po Slovensku „Najprv SAMO potom MAMO“- edukácia o potrebe skríningovom vyšetrení prsníkov, sprievodné vzdelávacie aktivity, distribúcia osvetových materiálov

Liga Proti Rakovine:

 • 1.10. - Teleráno – prvá informácia o Pink oktober v rámci viacročnej spolupráce so spoločnosťou Lindex, kt. počas celého mesiaca vo svojich predajniach naprieč SR distribuuje informačné materiály k samovyšetrovaniu prsníkov
 • 21.10. -  vo vstupných priestoroch nemocníc v BA, MT a KE rozsev informačných materiálov  k samovyšetrovaniu prsníkov, prevencii a mamografickým skríningom

Events 2021:

BHD 2021 Slovakia local activities

Metastatic breast cancer-related activities 2021:
 • January 2021: translation and print of the brochure “Metastatic breast cancer”
Breast Health Day activities 2021:
 •  “Support BHD by sporting, you too…” online sporting activity
 • May: “Maruska`s foods” healthy lifestyle online
 • June 20: “Run for healthy breasts” online and also at Zelezna studienka, Bratislava
 • June 23: appreciation of 2 mammographic screening workplaces by presenting them with a statuette “The Amazone”, together with OZ Amazonky
 • January 2021 translation and print of the brochure “Metastatic breast cancer”
Pink October 2021

A month dedicated to raising the awareness of Slovak women about the prevention of breast cancer, how to prevent the development of breast cancer with a proper lifestyle and how early detection of breast cancer by screening mammography helps save the health and years of life of many women.

Akcie roku 2020

Events 2020:

Akcie roku 2019

 • 22. júna.2019: Beh pre zdravé prsia  na Železnej studienke v Bratislave spojený s edukáciou verejnosti o samovyšetrení, prevencii onkologických ochorení a zdravej životospráve.
 • 3. octóber - 3. december: 75. výstava cyklu Umenie, ktoré lieči. V poradí už 6. výstava onkologických pacientov a ich príbuzných Sme užasní s názvom Od srdca k srdcu, vystavovala survivor Katarína Olíková. Vernisáž prebehla 3. októbra 2019 na pôde Preventívneho centra OUSA v Bratislave.
 • 15. októbra 2019 prebehla na pôde Národného onkologického ústavu v Bratislave tlačová konferencia s názvom Ružový október 2019 oslavujúca spustenie mamografického skríningu na Slovensku. Zúčastnili sa jej zástupcovia platformy pacientskych organizácii Slovenska.

Events 2019:

NAŠE POSLANIE

europa donna sk

EUROPA DONNA je európska koalícia pre kontrolu rakoviny prsníka. Je to nezávislá nezisková organizácia, ktorá má pridružené národné organizácie v rámci celej Európy.

Táto koalícia si kladie za úlohu povzniesť povedomie žien o prevencii rakoviny prsníka a mobilizovať európske ženy v zmysle naliehania na zlepšenie prevencie a informovanosti o rakovine prsníka, podpory zázemia pre uskutočňovanie vhodného skríningu rakoviny prsníka, taktiež vhodnú liečbu a starostlivosť, ako aj podporu financovania výskumu.

EUROPA DONNA tak reprezentuje záujem európskych žien so zreteľom na miestne a národné autority ako aj inštitúcie v rámci Európskej únie.

Ciele ED Slovakia

 • zjednotenie organizácií aj jednotlivcov do koalície pre kontrolu rakoviny prsníka na Slovensku,
 • zastupovanie žien s rakovinou prsníka a žien Slovenska na medzinárodných fórach a nadnárodných štruktúrach,
 • podporovanie šírenia a výmeny aktuálnych informácií o rakovine prsníka na Slovensku, o jej optimálnej liečbe a prevencii,
 • zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie slovenských žien o prevencii rakoviny prsníka,
 • zdôrazňovanie potreby zvýšenia kvality preventívnych mamografických vyšetrení na Slovensku,
 • zavedenie vhodného skríningu a včasného odhalenia rakoviny prsníka,
 • zavedenie vhodného školenia zdravotníkov a pravidelného hodnotenia kvality zdravotníckych zariadení v rámci prevencie a skríningu,
 • zlepšenie poskytovania kvalitnej podpornej starostlivosti pacientkám s rakovinou prsníka počas liečby aj po nej,
 • zjednotenie snahy onkologicky chorých žien o zlepšenie kvality ich života.

ED clenovia

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Europa Donna:

fb twitter

Breast Healt Day:

twitter youtube