Europa Donna Slovensko

Európska koalícia pre kontrolu rakoviny prsníka

Europa Donna Slovensko vznikla dňa 16.9.2013 vstupom Ružová stužka, n.f. do európskej koalície pre kontrolu rakoviny prsníka s názvom Europa Donna International.

Prezentácia Ružovej stužky (PDF)

Breast Health Day

Europa Donna založila Deň pre zdravé prsia ako každoročnú udalosť, ktorá sa koná 15. októbra. Pripomína európskym ženám, že zdravý životný štýl je dôležitou súčasťou prevencie a boja proti rakovine prsníka. Dôležitá je aj včasná diagnostika najlepšie absolvovaním skríningových mamografických vyšetrení prsníkov žien, ktoré nemajú žiadne príznaky onkologického ochorenia.

Akcie roku 2021

Events 2021:

Metastatic breast cancer-related activities 2021:
 • January 2021: translation and print of the brochure “Metastatic breast cancer”
Breast Health Day activities 2021:
 •  “Support BHD by sporting, you too…” online sporting activity
 • May: “Maruska`s foods” healthy lifestyle online
 • June 20: “Run for healthy breasts” online and also at Zelezna studienka, Bratislava
 • June 23: appreciation of 2 mammographic screening workplaces by presenting them with a statuette “The Amazone”, together with OZ Amazonky
 • January 2021 translation and print of the brochure “Metastatic breast cancer”

   

Akcie roku 2020

Events 2020:

Akcie roku 2019

 • 22. júna.2019: Beh pre zdravé prsia  na Železnej studienke v Bratislave spojený s edukáciou verejnosti o samovyšetrení, prevencii onkologických ochorení a zdravej životospráve.
 • 3. octóber - 3. december: 75. výstava cyklu Umenie, ktoré lieči. V poradí už 6. výstava onkologických pacientov a ich príbuzných Sme užasní s názvom Od srdca k srdcu, vystavovala survivor Katarína Olíková. Vernisáž prebehla 3. októbra 2019 na pôde Preventívneho centra OUSA v Bratislave.
 • 15. októbra 2019 prebehla na pôde Národného onkologického ústavu v Bratislave tlačová konferencia s názvom Ružový október 2019 oslavujúca spustenie mamografického skríningu na Slovensku. Zúčastnili sa jej zástupcovia platformy pacientskych organizácii Slovenska.

Events 2019:

NAŠE POSLANIE

europa donna sk

EUROPA DONNA je európska koalícia pre kontrolu rakoviny prsníka. Je to nezávislá nezisková organizácia, ktorá má pridružené národné organizácie v rámci celej Európy.

Táto koalícia si kladie za úlohu povzniesť povedomie žien o prevencii rakoviny prsníka a mobilizovať európske ženy v zmysle naliehania na zlepšenie prevencie a informovanosti o rakovine prsníka, podpory zázemia pre uskutočňovanie vhodného skríningu rakoviny prsníka, taktiež vhodnú liečbu a starostlivosť, ako aj podporu financovania výskumu.

EUROPA DONNA tak reprezentuje záujem európskych žien so zreteľom na miestne a národné autority ako aj inštitúcie v rámci Európskej únie.

Ciele ED Slovakia

 • zjednotenie organizácií aj jednotlivcov do koalície pre kontrolu rakoviny prsníka na Slovensku,
 • zastupovanie žien s rakovinou prsníka a žien Slovenska na medzinárodných fórach a nadnárodných štruktúrach,
 • podporovanie šírenia a výmeny aktuálnych informácií o rakovine prsníka na Slovensku, o jej optimálnej liečbe a prevencii,
 • zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie slovenských žien o prevencii rakoviny prsníka,
 • zdôrazňovanie potreby zvýšenia kvality preventívnych mamografických vyšetrení na Slovensku,
 • zavedenie vhodného skríningu a včasného odhalenia rakoviny prsníka,
 • zavedenie vhodného školenia zdravotníkov a pravidelného hodnotenia kvality zdravotníckych zariadení v rámci prevencie a skríningu,
 • zlepšenie poskytovania kvalitnej podpornej starostlivosti pacientkám s rakovinou prsníka počas liečby aj po nej,
 • zjednotenie snahy onkologicky chorých žien o zlepšenie kvality ich života.

ED clenovia

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Europa Donna:

fb twitter

Breast Healt Day:

twitter youtube