Akcie roku 2021

Europa Donna

Pink October 2021/ Breast Health Day

podporné akcie organizované Pracovnou skupinou pre skríning rakoviny prsníka, skríningovými mamografickými centrami, NOI a pacientskymi organizáciami: Amazonky, Europa Donna, Ružová Stužka, Liga Proti Rakovine, Nie Rakovine

Bratislava

 • Počas celého októbra - každý týždeň  komplexné edukačné prednášky pre študentov Lekárskej fakulty UK aj s medzinárodným dosahom, cielená prezentácia významu medzinárodnej aktivity Breast Health Day nad rámec štandardného výučbového obsahu aj vyšším ročníkom zahraničných študentov medicíny (2. Rádiologická kliniky LF UK a OÚSA)
 • 5.10.- Galéria X,  „Sme úžasní 8“- vernisáž obrazových diel,  výuka samovyšetrenia prsníkov a rozdávanie vzdelávacích materiálov pre účastníčky (Ružová Stužka a Europa Donna)
 • 13.10.- Tlačová konferencia na tému Breast health Day  v Primaciálnom paláci, prezentácia poslania BHD, významu prevencie a včasnej diagnostiky, výsledkov skríningových mamografických vyšetrení v SR za rok 2020, úloha zdravotných poisťovní - tlačová správa, medializácia BHD (Ružová stužka, Europa Donna, Amazonky a NOI)
 • 15.10.- Prezidentský palác, Magistrát mesta Bratislava, Riaditeľstvo VšZP – rozsvietenie budov na ružovo
 • 18.10. – Dámsky klub RTVS – hosť riaditeľka NOI - vstup do relácie s témou prevencia rakoviny prsníka a mamografický skríning
 • Október – promovideo z aktivít BHD 2021 s motivačným plagátom do čakární preverených skríningových  mamografických pracovísk (Ružová stužka, Europa Donna Slovakia, nadácia Pontis, firmy Dell, Kärcher)

Trnava

 • 8.10. – prednáška odborníkov na tému Prevencia rakoviny prsníka, BHD (Fakultná nemocnica TT)
 • 15.10-21.10- Radnica na Hlavnej ulici v Trnave – rozsvietenie budovy na ružovo 
 • 21.10.- Európsky deň pre zdravé prsia- verejno-vzdelávacie podujatie o prevencii rakoviny prsníka, správnom životnom štýle, životospráve, mamologickej starostlivosti a mamodiagnostike (Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v spolupráci s mestom Trnava, Europa Donna, Ružová stužka, NOI)
 • 7.11. – Podcast skríningové mamografické pracovisko Fakultná nemocnica Trnava
 • V priebehu októbra - Slávnostné uvedenie nového mamografického pracoviska na preverenom skríningovom mamografickom pracovisku MRI s.r.o. v Trnave

Banská Bystrica, Zvolen

Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica aktivity počas celého októbra:

 • Aktivity k lepšej informovanosti žien o dôležitosti pravidelných  preventívnych mamografických vyšetrení
 • Natáčanie videa na pracovisku Mammacentrum s Jankou Hospodárovou  o jej prvom mamografickom vyšetrení a rozhovor s primárom Rádiologického oddelenia
 • Počas celého mesiaca budú rozdávané odznaky SOM ZA PREVENCIU všetkým našim pacientkam
 • Spolupráca s lokálnymi športovcami a umelcami, ktorí podporia Ružový október: FS Mladosť, malé baletky, Tanečná škola Zuzana Niščákovej, fitneska Neli Novodomská
 • Organizovaná prednáška o dôležitosti prevencie Gymnázium Zvolen
 • Rozhovor primára Rádiologického oddelenia v banskobystrickom rádiu BBFM o mýtoch mamografie
 • Rozhovor s riaditeľkou Mammacentra a pacientkou v rádiu LUMEN
 • V rámci celej siete ProCare a Svet zdravia budú distribuované letáčiky o Mýtoch mamografie - odbúravanie predsudkov o tomto vyšetrení, povzbudzovanie pacientiek k absolvovaniu mamografie

15.10.

 • Informačný stánok v Európe SC - povzbudzovanie žien, aby sa nebáli mamografie, odbúravanie mýtov z mamografie
 • Všetci zamestnanci prídu do práce v ružovom - tričká pre zamestnancov od zamestnávateľa.
 • Teleráno - povzbudzovanie žien, aby sa nebáli mamografie, odbúravanie mýtov z mamografie.
 • Hodinová veža v Banskej Bystrici, Stará radnica vo Zvolene – rozsvietenie budov na ružovo

Trenčín

Fakulta zdravotníctva TnUAD, Rádiologická klinika, s.r.o. organizujú:

 • 12.10. – 13.10. - rozdávanie ružových stužiek na pôde Trenčianskej univerzity
 • 14.10.- organizovaná prednáška zameraná na dôležitosť skríningu ako prevencie karcinómu prsníka, spojená s prezentáciou modelov pre výučbu samovyšetrovania prsníkov a prevenciu onkologických ochorení
 • 14.10. – Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity – rozsvietenie budovy na ružovo
 • 14.10. - 16.10.2021 prezentácia videoprojekcií z úspešne realizovaného projektu: „Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast“ vo vstupnej hale Fakulty zdravotníctva a rektorátu Trenčianskej univerzity

Ružomberok

 • 13.10.- Edukačno-informačné promo ÚVN Ružomberok na tému „ Zdravé prsia“ – medializácia aktivity v lokálnych médiách
 • 15.10.- Mestský úrad na nám. Andreja Hlinku – rozsvietenie budovy na ružovo

Prešov

 • 15.10.-  Hlavné dominanty mesta Prešov – rozsvietenie budov na ružovo

Ďalšie aktivity pacientskych organizácií:

Aliancia Nie Rakovine:

 • Onko Tour po Slovensku „Najprv SAMO potom MAMO“- edukácia o potrebe skríningovom vyšetrení prsníkov, sprievodné vzdelávacie aktivity, distribúcia osvetových materiálov

Liga Proti Rakovine:

 • 1.10. - Teleráno – prvá informácia o Pink oktober v rámci viacročnej spolupráce so spoločnosťou Lindex, kt. počas celého mesiaca vo svojich predajniach naprieč SR distribuuje informačné materiály k samovyšetrovaniu prsníkov
 • 21.10. -  vo vstupných priestoroch nemocníc v BA, MT a KE rozsev informačných materiálov  k samovyšetrovaniu prsníkov, prevencii a mamografickým skríningom

Events 2021:

BHD 2021 Slovakia local activities

Metastatic breast cancer-related activities 2021:
 • January 2021: translation and print of the brochure “Metastatic breast cancer”
Breast Health Day activities 2021:
 •  “Support BHD by sporting, you too…” online sporting activity
 • May: “Maruska`s foods” healthy lifestyle online
 • June 20: “Run for healthy breasts” online and also at Zelezna studienka, Bratislava
 • June 23: appreciation of 2 mammographic screening workplaces by presenting them with a statuette “The Amazone”, together with OZ Amazonky
 • January 2021 translation and print of the brochure “Metastatic breast cancer”
Pink October 2021

A month dedicated to raising the awareness of Slovak women about the prevention of breast cancer, how to prevent the development of breast cancer with a proper lifestyle and how early detection of breast cancer by screening mammography helps save the health and years of life of many women.