Cart

piatok, 04. september 2020

SME ÚŽASNÉ VII. Gabriela Vážna

Celoeurópsky Deň pre zdravé prsia v Galérii X

4. - 21. septembra 2020, Galéria X, Zámočnícka 5, Bratislava , otvorené: utorok – sobota 14:00 – 18:00 hod.

Celoeurópsky Deň pre zdravé prsia má pripomínať ženám dôležitosť prevencie v boji proti rakovine prsníka. Pri tejto príležitosti organizuje združenie Ružová stužka n.f., Europa Donna Slovensko, OZ Amazonky a Nie rakovine, za podpory Národného onkologického inštitútu výstavu výtvarnej tvorby Gabriely Vážnej.

Výstava obrazov bývalej onkopacientky reprezentuje 7. ročník cyklu výstav diel onkologických pacientiek a ich príbuzných.

Výstava je spojená s výukou samovyšetrenia prsníkov na fantomoch (na požiadanie ukáže sprievodkyňa) a možnosťou zobrať si vzdelávacie materiály so sebou

Sme úžasné VII.

Bývalá onkopacientka Gabriela Vážna, autorka vystavovaných diel, hovorí, že práve ochorenie jej pomohlo prinavrátiť sa k umeniu. Rakovinu prekonala dvakrát, obdobia počas liečby a po nej boli veľmi náročné, preto hľadala útočisko práve v umeleckej tvorbe.

„Moje maľby vyžarujú pozitívne vibrácie, energiu lásky, hĺbku sveta ale aj prepojenie človeka, prírody, Božstva a vesmíru. Ich farebnosť poukazuje na pozitívne myslenie a vieru v seba, v ľudí, v budúcnosť. V každom obraze sú zakorenené niekoľko-riadkové myšlienky a pocity, ktoré hovoria k človeku. V mojich obrazoch sa odráža spätosť človeka a prírody, energetické prepojenie všetkého vo vesmíre. Odovzdávam nimi posolstvo, ktoré nikdy nezhasne, posolstvo v ktorom je obrovská moc. Cez lásku a pokoru, pochopenie kým sme a akú máme rolu v nekonečnom vesmíre,“ povedala autorka o vystavovanej tvorbe.

Deň pre zdravé prsia (Breast Health Day)

Výstava sa koná pri príležitosti celoeurópskeho Dňa pre zdravé prsia (Breast Health Day), ktorý každoročne pripadá na 15. október. Koná sa v 47 krajinách Európy a jej iniciátorom je medzinárodné združenie žien Europa Donna. Deň pre zdravé prsia má za cieľ informovať ženy všetkých vekových kategórií o potrebe prevencie, ako aj včasného zistenia výskytu rakoviny prsníka skríningom. Tohtoročná kampaň dostala názov „Zdravý život pre zdravé prsia“ (Healthy Lifestyle for Breast Health) a ženám má pripomínať, že zdravý životný štýl, fyzická aktivita, udržiavanie adekvátnej telesnej hmotnosti, zdravá strava a absolvovanie skríningovej mamografie pomáhajú v ochrane a udržaní zdravia ženy.

„Na Slovensku každoročne zomrie v priemere 300 žien zbytočne, pretože pravidelne neabsolvujú skríningové mamografické vyšetrenie, ktoré je schopné odhaliť toto ochorenie včas a veľmi dobre ho liečiť. Plošný štátom garantovaný skríning môže tento stav výrazne zlepšiť, ak ho ženy využijú a absolvujú skríningovú mamografiu na preverených skríningových mamografických pracoviskách. Zdravotné poisťovne pozývajú ženy od 50 do 69 rokov na skríningové vyšetrenie mamografom. Ide o nesmierne dôležitú aktívnu prevenciu zo strany štátu a zdravotných poisťovní.“ hovorí Dr. Jana Trautenberger Ricová, zodpovedajúca za skríningové programy v Národnom onkologickom inštitúte, ktorý bol zriadený MZSR v roku 2018 a slúži ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma. (www.noisk.sk)
Europa Donna je nezávislá nezisková organizácia združujúca ženy, ktoré prekonali rakovinu prsníka s medzinárodnou pôsobnosťou. Cieľom organizácie je budovanie povedomia a zvýšená informovanosť o rakovine prsníka, ako aj mobilizácia európskych krajín k podpore informovanosti o rakovine prsníka, optimálnej liečbe, ale aj skríningu rakoviny prsníka. Europa Donna Slovensko vznikla 16. 9. 2013 vstupom združenia Ružová stužka n. f. do európskej koalície pre kontrolu rakoviny prsníka s názvom Europa Donna International. Dlhodobým cieľom Ružová stužka n. f. je od r.2004 zavedenie kvalitného mamografického skríningu na Slovensku.
Dlhodobou misiou OZ Amazonky je združovať a podporovať pacientky s karcinómom prsníka aj meniť a zlepšovať systém poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientky s karcinómomm prsníka. Odvážne bojovníčky na čele s predsedníčkou Evou Bacigalovou presadzujú sfukčnenie štátom riadeného mamografického skríningu na Slovenku. Predsedníčka Eva Bacigálová vyzýva všetky ženy Slovenska, aby sa starali o svoje zdravie a absolvovali mamografické skríningové vyšetrenie, ktoré im môže zachrániť život a zdravie. (www.ozamazonky.sk)
„Nie rakovine je pacientská platforma, ktorá podporuje a rozvíja myšlienku prevencie a skríningu a nabáda všetky ženy Slovenska, aby sa starali o svoje zdravie.“ povedala Bibiana Ondrejková, spoluzakladateľka tejto pacientskej platformy. (www.nierakovine.sk)
Galéria X v roku 2020 oslávi 30. výročie založenia a súčasne uplynie 20 rokov od zriadenia občianskeho združenia pri Galérii X. Od svojho vzniku sa profilovala ako galéria úžitkovej tvorby a dizajnu, avšak bez striktných hraníc medzi jednotlivými disciplínami, otvorená voči presahom a experimentu. Má za sebou usporiadanie okolo dvoch stoviek výstav či už profilových, skupinových alebo medzinárodných, desiatky workshopov, konali sa mnohé komentované prehliadky a prednášky. Galéria bola otvorená v roku 1990 v reakcii na nové možnosti prezentácie výtvarných diel. Vyprofilovala sa ako galéria úžitkového umenia a dizajnu s presahmi do rôznych umeleckých disciplín s akcentom na domáce remeselné tradície. Občianske združenie Galéria X bolo zaregistrované v roku 2000 s ambíciou vytvoriť široké spektrum výstavných, edukačných a konfrontačných príležitostí nielen pre svojich členov, ale aj pre všetkých záujemcov. OZ Galéria X sa stala prirodzenou súčasťou kultúrneho diania v historickom jadre mesta. Združenie spolupracuje s viacerými zahraničnými združeniami a galériami podobného zamerania a usporadúva výmenné výstavy, workshopy a prednášky. Dáva možnosť predstaviť svoju tvorbu výnimočne nadaným študentom a posiela ich práce aj na zahraničné súťaže. Ďalšou významnou aktivitou združenia je organizovanie vianočných benefičných výstav pre Domovy sociálnej starostlivosti a chránené dielne.

Odkaz autorky   

„Teraz urob niečo pre seba, otvor svoju Myseľ aj niečomu novému, čo Ťa vždy obohatí ale nikdy Ti nič nevezme...

Každý jeden umelec je originálny, všetky jeho diela sú skvosty jeho duše. Každé jedno dielo je jedinečným diamantom autora.

Neprestávajte nikdy veriť!

Mysli na svoje zdravie a staraj sa oň, budeš ho pre plnohodnotný život potrebovať.“

Pozvánka - plagát

O autorke

piatok, 04. september 2020