Cart

streda, 26. október 2022

Výstava "Spomienky na oddych" - Eva Massar

Vernisáž výstavy

Ružová stužka n.f. a Europa Donna Slovakia, OZ Amazonky podporili a spoluorganizovali vernisáž  87. výstavy cyklu Umenie, ktoré lieči... založené v Onkologickom ústave v roku 2000 v Preventívnom centre OUSA. Fotografie Evy Massar pod názvom: Spomienky na oddych.

Riaditeľ ústavu Prof. MUDr. Kauschitz PhD otvoril výstavu, Prof. Lehotská PhD zdôraznila význam skríningu rakoviny prsníka, prevencie vzniku toto ochorenia správnou životosprávou, pochválila prácu všetkých pracovníkov prevereného skríningového pracoviska OUSA ktoré patrí medzi špičkové pracoviská Slovenska.

Spomenula aj prípravu legislatívy pre výkon skríningu aj skríning vysokorizikovej skupiny žien s geneticky podmienenou rakovinou prsníka v rodine.

Ružová stužka n.f.  Europa Donna Slovakia a OZ Amazonky ocenili 22 rokov organizované výstavy na pôde nemocnice hlavne pre pacientov, ktorí vo fáze liečby sú veľmi vďační za tento prejav podpory zo strany zdravotníkov.

Prítomných vzdelávali v prevencii rakoviny prsníka správnou životosprávou, samovyšetrením s výukou na fantóme prsníka a vzdelávacími materiálmi  vytvorenými v projekte Dell nadácie Pontis.

streda, 26. október 2022