Cart

streda, 10. apríl 2024

Trenčín

Prednáška o prevencii rakoviny prsníka a OnkoKontrola

o 10:00 hod.

Hospic Milosrdných sestier - ekumenická miestnosť

  • Interaktívna diskusia pre zamestnankyne hospicu o prevencii rakoviny prsníka správnou životosprávou a pohybom, o mamografickom skríningu,
  • OnkoKontrola, spojená s nácvikom samovyšetrenia prsníkov na fantóme.
  • Diskutovali Blanka Hermanová (survivor) a Alena Kállayová s účastníčkami.
  • Akcia bola podporená projektom NOI z finančných zdrojov MZSR. 

Ružová stužka opäť zavítala do Trenčianskeho regiónu.

Dňa 10. apríla 2024 sa v trenčianskom Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne konala verejno- vzdelávacia prednáška Ružovej stužky, n.f. o prevencii rakoviny prsníka a OnkoKontrole.

Prednášku uviedla Mgr. Hana Uhlíková, ktorá privítala spolupracovníčky a dobrovoľníčky Hospicu Milosrdných sestier.

MUDr. Alena Kállayová, predsedníčka Ružovej stužky, n.f. počas prednášky zdôraznila význam mamografického skríningu, ktorý je rozhodujúci pre včasné odhalenie a úspešnú liečbu onkologického ochorenia prsníkov, ktorý je súčasťou troch skríningov zavedených na Slovensku pod názvom OnkoKontrola a zachraňuje život a zdravie tým, ktorí ho bezplatne využívajú.

Účastníčky tohto podujatia si nacvičili aj samovyšetrenie prsníkov na fantómoch, prezreli si výstavku diel žien, ktoré prekonali onkologické ochorenie prsníkov a našli zmysel života v tvorivom umení /kytice z mydlových kvetov maľovanie obrazov a pod./ V živej interaktívnej diskusii sa hovorilo aj o zdravom životnom štýle a zdravej životospráve.

Odznel tiež osobný príbeh bývalej onkologickej pacientky, ktorá sa podelila o svoje skúsenosti z priebehu liečebného procesu.

Počas podujatia prišla účastníčky privítať aj riaditeľka Hospicu Milosrdných sestier s. M. Noemi-Mgr. Henrieta Žilková, ktorá konštatovala:

„Mám radosť z toho, že môžeme prispieť i my, spolu s Vami, k predchádzaniu rakoviny prsníka u žien. Stretávame sa s mnohými mladšími i staršími ženami, ktoré na toto ochorenie žiaľ u nás zomierajú“.

Ženy odchádzali domov s pestrou paletou vzdelávacích materiálov o zdravej životospráve, prípravy receptov zdravej stravy, o liečivých bylinkách a samovyšetrení prsníkov.

V závere tohto stretnutia MUDr. Alena Kállayová vyslovila veľké poďakovanie zdravotnému personálu Hospicu Milosrdných sestier a premostila symboliku vzájomnej spolupráce so slovami:

„Kým Ružová stužka, n.f. stojí niekde na začiatku toho pomysleného oblúka a svojou mravenčou prácou sa snaží zachytiť ženy v ranom štádiu ochorenia prsníka, tak Hospic Milosrdných sestier vykonáva tú najťažšiu prácu a sprevádza koniec ľudského života. Robí to s veľkým nasadením síl tak, aby posledné dni života boli naplnené láskou, sebapoznaním a prijatím.“

streda, 10. apríl 2024