Cart

utorok, 23. apríl 2024

Mgr.art Lucia Huňady: Umenie lieči

Vernisáž 93. výstavy OUSA cyklu Umenie, ktoré lieči, spojená s výukou samovyšetrenia, správnej životosprávy, OnkoKontrola

O 15 hod. v Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety.

  • Vystavené sú diela mladej nadanej umelkyne, onkopacientky survivor Mgr. Lucie Huňady s názvom Umenie nás lieči....
  • Akcia bola spoločne organizovaná pacientskymi organizáciami: Ružová stužka n.f., O.Z. Amazonky a Europa Donna Slovakia.
  • Prítomní boli poučení o správnej životospráve, prevencii pohybom, o mamografickom skríningu, OnkoKontrole. Nacvičili si aj samovyšetrenie prsníkov na fantóme. 
  • Akcia bola podporená projektom NOI z finančných zdrojov MZSR.

Pozvánka

utorok, 23. apríl 2024