Zahájenie mamografického skríningu

Slávnostné zahájenie mamografického skríningu na Slovensku

Slávnostné zahájenie - foto galéria

Dňa 3.9.2019 bol zahájený mamografický skríning na Slovensku. Pani ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská slavnostným otvorením skríning zahájila na pôde prevereného skríningového mamografického pracoviska Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave. Počas tlačovej konferencie odpovedala na mnohé otázky novinárov.

Následne na Poštovej ulici odhalila pútač informujúci verejnosť o tom, aká je doležitá skríningová mamografia, ktorá vie odhaliť aj ložisko malé ako hrášok, a tak zachrániť život a zdravie ženám Slovenska.

Slávnostného zahájenia sa zučastnili aj zástupcovia ministerstva zdravotníctva, rádiologické spoločnosti, zástupcovia Pracovnej skupiny pre zavedenie mamografického skríningu a zástupkyne pacientskych organizácií. Ružová stužka, n.f. splnila svoj dlhoročný prísľub a naďalej bude podporovať rozšírenie kvalitného mamografického skríningu na celom Slovensku.

Veľká vďaka všetkým zúčastneným na tomto veľkom diele!

Mnohé štúdie potvrdzujú, že počet novodiagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka stále stúpa. U žien je najčastejšou formou onkologického ochorenia rakovina prsníka. Riziko ochorenia na rakovinu prsníka stúpa s vekom, výrazne okolo 50. roku života a potom len narastá. Každá ôsma žena má počas života rakovinu prsníka.

U 5 zo 6 žien býva zistená invazívna forma rakoviny prsníka. To znamená, že tento typ ochorenia má tendenciu metastazovať- šíriť sa lymfatickými cestami alebo prerastaním do okolitých tkanív a orgánov a tam tvoriť ďalšie ložiská.

Skríningová mamografia, ktorá sa vykonáva žene bez akýchkolvek príznakov v oblasti prsníkov, vie odhaliť malé ložiská do 20 mm, ktoré ešte pravdepodobne metastázy nevytvorili. Mamografia nevie zabrániť vzniku onkologického ochorenia. Vie ho však zistiť vo včasnom štádiu, t.j. o 3-5 rokov skôr, než by bolo ložisko možné nahmatať pri samovyšetrení alebo lekárom.

Pravidelné kontroly prsníkov skríningovou mamografiou u žien každé dva roky zachráni život 2-6 ženám z 1000.

Na Slovensku sa v týchto dňoch rozbieha skríning rakoviny prsníka. Je najúčinnejšou metódou zistenia rakoviny prsníka v počiatočnom štádiu, kedy ešte nevytvára metastázy.

Mamografický skríning rakoviny prsníka zabezpečí bezplatné vyšetrenie prsníkov každé dva roky pre všetky ženy Slovenskej republiky od 50-teho do 69-teho roku života. Každý rok bude takto postupne možné vyšetriť až 300 000 slovenských žien na kvalitných preverených skríningových mamografických pracoviskách.

V Európskej únii s výnimkou Slovenska, kde sa mamografický skríning vykonáva niekoľko desaťročí, sa zistilo, že u vyšetrených žien medzi 50. a 69. rokom sa znížila úmrtnosť na rakovinu prsníka o 35 percent. Na Slovensku tento problém pomôže vyriešiť štátom garantovaný celoplošný, kontrolovaný, vyhodnocovaný mamografický skríning rakoviny prsníka. Táto pomoc bude však úcinná len vtedy, keď slovenské ženy z lásky k sebe a svojmu zdraviu tento dar prijmú a zúčastnia sa každé dva roky na skríningovej mamografii. Vtedy nebude mať rakovina prsníka náskok 3-5 rokov a bude omnoho lepšie liečitelná a vyliečiteľná. Až 300 slovenských žien ročne zbytočne zomrie na rakovinu prsníka, lebo neabsolvovali skríningovú alebo preventívnu mamografiu.