Zlepšovanie povedomia pacientov

RNDr. Stanislava Bošiaková

Autorka sa angažuje v aktivitách a podujatiach občianskych združení pre pacientky s karcinómom prsníka zameraných na  zvyšovanie fyzickej a psychickej kondície, spolupatričnosti a vzájomnej podpory (OZ Amaoznky, Ružová stužka, Europa Donna) s cieľom zlepšovať povedomie pacientov o možnostiach diagnostiky, liečby a kvality života s týmto ochorením.

Články

Projekt komunikacie pre onkopacientov

ONLINE KURZ: Pohotová komunikácia pre onkopacientov - Naučte sa obratne reagovať na nepremyslené poznámky či nevhodné otázky vášho okolia.

Práca

Manažment onkologického pacienta, 28. mája 2020

stanka