Aktivity 2019

Správa o činnosti Ružová stužka, n.f. rok 2019

Január

16. 1. Ostro sledované prsia: spoločná akcia Ružová stužka, n.f., Europa Donna Slovakia, Amazonky a Aliance žen vo Vyšegradskom projekte. Vzdelávacia akcia pre študentov strednej zdravotníckej školy a verejnosť spolu s tlačovou konferenciou v priestoroch divadla Nová scéna.

Február

V tomto mesiaci sa konali podporné aktivity pre zavedenie mamografického skríningu na Slovensku

Apríl

Máj

 • Podpísaná spolupráca s firmou Kärcher
 • Príprava vzdelávacieho materiálu o deťoch žien s onkologickým ochorením prsníka: Ing. S.Fejfarová.
 • 22. 5: Vernisáž 74.výstavy cyklu Umenie, ktoré lieči... pod názvom: Kresby k filmom Mgr. Art. Petry Štefánkovej spojená s výukou samovyšetrenia a ukážkami správnej životosprávy, členkami Ružovej stužky, n.f.
 • 27.-29. 5: tri dni prednášok o prevencii rakoviny prsníka s výukou samovyšetrenia a ukážkami správnej životosprávy pre Strednú zdravotnícku skolu. Zúčastnili sa na nich všetky členky Ružovej stužky, n.f.
 • Projekt nadácie Pontis firmy Dell: príprava a tlač vzdelávacích materiálov v projekte pod názvom"Podpora prevencie onkologických ochorení r. 2019" spracovali MUDr. Kállayová Alena a Mgr. Kállayová Darina.

Jún

22. 6.: verejné charitatívne podujatie Breast Health Day - Beh pre zdravé prsia na Železnej studienke v Bratislave spolu pripravili Ružová stužka n.f., Europa Donna Slovakia, Amazonky a Snow ball spolu s akciou Pod na mamografiu, ja som už bola… ..." Tejto akcie sa zúčastnilo 350 bežcov a bežkýň a spolunabehali 2211,5 km. Prítomná verejnosť (okolo 1500 osôb) bola vzdelávaná v správnej životospráve, v prevencii rakoviny prsníka, v samovyšetrení spolu s výukouna prsných fantomoch.  Vyučovali členky Ružovej stužky, n.f., Europa DonnySlovakia. Podujatie bolo ako akcia Breast Health Day zverejnená na stránke celo-európskej organizácie Europa Donna.

Júl

Spolupráca s pacientskou organizáciou Slovenský Pacient na plagáte Skríningová mamografia, príprava vzdelávacích materiálov pre tlač a televiziu zabezpečili MUDr. Kállayová Alena a Mgr. Kállayová Darina.

August

 • Posledná rozlúčka so zakladajúcou a dlhoročnou aktívnou členkou Ružovej stužky, n.f. Zdenkou Saxovou.
 • Vzdelávaciu kampaň o mamografickom skríningu.pripravili Ružová stužka, n.f. MUDr. Kállayová Alena a Mgr. Kállayová Darina. Ďalej pripravili 9 článkov omamografickom skríningu. Materiály po spripomienkovaní výborom Rádiologickejspoločnosti SLK boli rozšírené a použili ich do časopisov Bedeker zdravia, Vassar-nap, Naša nemocnica, Pravda, SME. Materiály boli poskytnuté aj NOI a zdravotnýmpoisťovniam, ako i iným médiám.
 • Príprava na kongres Europa Donna, ktorá sa bude konať v októbri 2019 vo Viedni

September

 • 3.9. slávnostné spustenie mamografického skríningu na Slovensku ministerkou zdravotníctva MUDr. Kálavskou Andreou: Ružová stužka, n.f. poskytla vzdelávacie  materiály pri príležitosti otvorenia a tlačovej konferencie na pôde OUSA. 
 • 12. 9.: prednáška o zdravej životospráve v klube dôchodcov na Sibírskej ul. 37, v Bratislave, prednáška bola spojená s výukou samovyšetrenia prsníkov a diskusiou na tému Prevencia rakoviny   prsníka, prečo je treba chodiť na mamografiu. Prednášali MUDr. Kállayová a Eva Macová.

Október

 • 3.10. sa konala vernisáž 75. výstavy cyklu "Umenie, ktoré lieči..." Onkologická pacientka survivor Katarína Olíková vystavovala svoje diela a diela svojich žiakov na pôde Preventívneho centra OÚSA. Pod názvom "Sme úžasní VI. ...." bola výstava zverejnená aj na stránkach celoeuropskej organizácie Europa Donna ako akcia k Breast health day 2019. Vernisáž bola spojená s výukou samovyšetrenia prsníkov na prsných fantómoch, vzdelávaním o správnej životospráve a ukážkami zdravej životosprávy. Výstava trvala do 10.12.2019.
 • 15.10. od 10.00 hodiny na pôde NOU Klenová v Bratislave sa konala za účasti platformy pacientských organizácií a Ružovej stužky, n.f. tlačová konferencia k oslave zahájenia mamografického skríningu na Slovensku. Akcia spojená so vzdelávaním verejnosti bola súčasťou akcie Breast Healt Day 2019 a Pink october 2019 a bola zverejnená aj na stránke celoeurópskej organizácie Europa Donna.
 • 24.10. o 14.30 vo firme Dell sa konala prednáška pre zamestnankyne firmy o prevencii rakoviny prsníka, o tom, ako správna životospráva a správny životný štýl vplývajú na zdravie. Prednáška bola spojená s výukoui samovyšetrenia prsníkov na fantómoch prsníka. Prednášala MUDr. Kállayová a výuku vykonali Eva Macová a Peter Bálik. Ukončenie projektu nadácie Pontis firmy Dell a Ružovej stužky, n.f. pod názvom Podpora prevencie onkologických ochorení prsníka 2019 a odovzdanie vyúčtovania a záverečnej správy. Projekt bol úspešný.
 • 25.10.-27.10. sa vo Viedni konal 14. paneurópsky kongres celoeurópskej organizácie Europa Donna pri príležitosti 25. výročia založenia Europa Donna. Zúčastnili sa ho členky Ružová stužka, n.f. a Europa Donna Slovakia a taktiež členky Občianskeho združenia Amazonky. Bohaté informácie o aktivitách európskych pacientských organizácií boli pre nás veľmi poučné a boli silným impulzom na zlepšenie a rozšírenie našej doterajšej práce na poli prevencie rakoviny prsníka a v mamografickom skríningu.

November

21.11. v Stupave Mestskom kultúrnom a informačnom centre na Hlavnej ul. 1/24 sa konala prednáška o prevencii rakoviny prsníka a správnej životospráve spojená s výukou samovyšetrenia prsníkov na prsných fantómoch pre stupavské ženy. Za Ružovú stužku prednášala MUDr. Kállayová, výuku mali na starosti Eva Macová a Peter Bálik. Prednáška mala silný ohlas a intenzívnu diskusiu.

December

4.12. o 15,00 sa v Preventívnom centre OÚSA konala vernisáž výstavy Angeliky Takácsovej, insitnej umelkyne – amatérky, zamestnankyne OÚSA. Vernisáž bola spojená s výukou o prevencii rakoviny prsníka, informáciami o zdravej životospráve s výukou samovyšetrenia na prsných fantómoch. Súčasťou boli aj ukážky a recepty správnej životosprávy.