Aktivity 2023

Plán činnosti Ružová stužka n.f. a Europa Donna Slovakia

Plán činnosti pre rok 2023

 1. Verejno vzdelávacie akcie spojené s výukou prevencie rakoviny prsníka, o význame mamografického skríningu a onkokontroly, ako ochrániť zdravie správnou životosprávou spojené s výukou samovyšetrenia prsníkov na fantómoch
  Prednáška pre rómsku menšinu
  Prednáška pre ženy v Partizánskom
  Deň zdravia KSK Košice
  Prednáška pre ženy v Novej Dedinke spojená s výstavou obrazov Márie Daňkovej
  Prednáška v Kotešovej
 2. Spolupráca so Živenou: besedy na tému prevencia rakoviny prsnika správnou životosprávou.
 3. Spolupráca s Knižnicou mesta Bratislava Nové mesto
 4. Výstavy diel onkopacientiek - survivors spojené s výukou prevencie rakoviny prsníka, ukážkami správnej životosprávy a výukou samovyšetrenia prsníkov na fantómoch, poučenie o mamografickom skríningu a onkokontrole.
  Výstavy:
  Anna Držíková Preventívne centrum OUSA
  Kolektívna výstava diel onkopacientiek - survivors výstava október 2023 Kaštieľ Chtelnica. Držíková, Daňková, Petrejová
 5. Spolupráca s MZ SR
 6. Spolupráca s NOI
 7. Spolupráca s pacientskymi organizáciami (OZ Amazonky)Poď na mamografiu , ja som už bola...
 8. Beh pre zdravé prsia 2023
  Železná studienka Bratislava
  Trnava
 9. Zácvik p. Dominiky Kormanovej v E.D.
 10. Pokračovanie online súťaží Ružová tužka 2023, Art and Humanity Awards 2023 a online výstav umelcov survivors.
 11. Breast Health Day 2023 akcie
  1. Vedecká konferencia: Štatistický audit: vyhodnotenie mamografického skríningu rok 2022 zastrešené NOI
  2. Beh pre zdravé prsia 2023
  3. Dni zdravia Košice
  4. Výstavy diel onkopacientiek survivors
  5. Ružový október 2023 osvetlenie dominánt: hrad Budatín a iné