Aktivity 2024

Plán činnosti Ružová stužka n.f.

Plán činnosti Ružová stužka n.f. na rok 2024

Oblasti spolupráce:
 1. verejnovzdálavacie akcie spojené s výukou prevencie rakoviny prsníkov správnou životosprávou, využívaním OnkoKontroly a skríningu spojené s výcvikom samovyšetrenia prsníkov na modeloch prsníkov a odovzdávaním vzdelávacích materiálov účastníčkam
 2. výstavy umeleckých diel umelkýň - onkopacientiek survivors a ich rodinných príslušníkov
 3. spolupráca s MZ SR
 4. spolupráca s NOI
 5. spolupráca s pacientskymi organizáciami: OZ Amazonky: Projekt Poď na mamografiu, ja som už bola…, Beh pre zdravé prsia 2024, Onkopacient, Onkomamky....
 6. Pokračovania online súťaží: Ružová tužka, Art and Humanity Award 2024, online výstavy umelkýň - survivors
 7. Breast Health Day akcie roku 2024

A: 2. ročník Štatistický audit mamografického skriningu Slovenska

B: Beh pre zdravé prsia 2024

C: vzdelávanie študentov a študentiek vysokých škôl o prevencii rakoviny prsnikov (spolupráca s TNUNI Trnava verejné zdravotníctvo, FIFUK Bratislava, Lekárska Fakulta Martin...)

Prehľad činnosti po mesiacoch:
Január
 • príprava akcie Beh pre zdravé prsia 2024 na Železnej studienke v Bratislave:  máj (19. alebo 25.?) V spolupráci s OZ Amazonky
 • Príprava projektu Nadácie Pontis firmy Dell na rok 2024
 • Február
 • Prednáška Bánovce nad Bebravou (v škole, pre žiačky aj pre ženy)
Marec
 • 13. marca prednáška v Lozorne
 • Výstava mladej umelkyne - survivor L. Huňady v Preventívnom centre OUSA
Apríl
 • 10.4.prednáška zamestnankyniam CVTISR
 • 24.4.prednáška pre verejnosť: Jaslovské Bohunice
Máj
 • Beh pre zdravé prsia
Jún
 • 1.6. Drietoma: Súťaž vo varení kotlíkového gulášu spojený s informáciami o prevencii rakoviny prsníkov a zdravej životospráve, o OnkoKontrole a skríningu
 • Projekt Nadácie Pontis firmy Dell
September
 • príprava 2. ročníka konferencie NOI Štatistický audit mamografického skríningu SR
Október
 • Celodenná výuka študentiek FIFUK v Bratislave v Átrium FIFUK o  prevencii, samovyšetrení, OnkoKontrole a skríningu.
 • 29.10.prednáška pre zamestnankyne Magistrátu mesta Bratislavy