Žiť je krásne v každom veku ...

Úvahy

Pridáte sa k nám? Tato nová rubrika na stránkach Ružovej stužky sa zrodila úplne náhodne a spontánne.
Občas sa nám stáva, že v noci nemôžeme spať, premýšľame, priateľka tieto chvíle nazýva meditačné. A tak sa zrodili naše úvahy o živote. O zmysle nášho žitia, o životných fázach.

Ďakujeme za pozoruhodné úvahy do našej novej rubriky.


Som tu. Som na mieste, kde mam byt. A nechcela by som byť na inom mieste, s inými ľuďmi ani okolnosťami. Áno, môj život sa zdramatizoval. Pred 7 rokmi mi povedali, že mám rakovinu. Nepoddala som sa, "silná, stvorená pre boj". Začala som maľovať.

Nech je náš dnešný deň jednoduchý, ale pravdivý. Nech máme schopnosť vidieť lásku v malých veciach. Nech je krásne to, čo z nás vychádza. Aby bol život lepší. Ten náš a tých, s ktorými sa stretneme.

Ja by som fázy života charakterizovala v skratke takto:

Detstvo - rozhodujúce činitele - rodina, škola, utváranie vzťahov s rovesníkmi. Detstvo je ťažiskom pre budúci rozvoj osobnosti človeka.

Staroba? Nie ! Zrelosť a múdrosť.

Áno, kedysi sme štvrtú životnú fázu nazývali staroba...ale v dnešnej dobe to skôr môže byť obdobie zrelosti a múdrosti. Obdobie cítenia, vnímania, vychutnávania krásnych okamžikov.