Cart

streda, 23. jún 2021

Trnava - oceňovanie pracovísk

Ocenenie preverených skíningovych mamografických centier v Trnave a Jasomuzbola v centre Trnavy

Osvetový projekt „Ja som už bola“, zameraný na podporu prevencie onkologických ochorení prsníka a skríningu rakoviny prsníka, pokračuje už tretí rok v udeľovaní Ceny Amazonka dvom ďalším prevereným skríningovým mamografickým pracoviskám, tentokrát v Trnave. Cieľom je oboznámiť ženy o význame mamografického skríningu a motivovať ich absolvovať pre svoje zdravie toto vyšetrenie prsníkov.

Výstupy z médií:

Monitoring mediálnych výstupov Oceňovanie TT mamopracovísk (k 16.7.2021)

https://www.trnava-live.sk/2021/06/24/osvetovy-projekt-ja-som-uz-bola-zamerany-na-podporu-prevencie-onkologickych-ochoreni-prsnika-ocenil-trnavskych-lekarov/

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/odovzdavanie-oceneni-amazonka

streda, 23. jún 2021