Cart

štvrtok, 24. jún 2021

Rádiologický kongres

Vzdelávanie zdravotníkov o význame spolupráce s pacientskymi organizáciami počas Rádiologického kongresu 24. a 25.6.2021 v Trnave

Na Slovenskom rádiologickom kongrese v Trnave 24.a 25.6.2021 v reprezentačných priestoroch hotela Holliday Inn prebiehala informačná akcia, ktorá prezentovala prácu pacientskej organizácie Ružová stužka  n.f. na poli vzdelávania zdravotníkov o nevyhnutnosti spolupráce zdravotníkov a pacientskych organizácii  pri podporovaní a realizácii mamografického skríningu rakoviny prsníka. Nielen že pacientky, ktoré prekonali rakovinu prsníkov sú  autentické  vo svojej výpovedi o onkologickým ochorení a jeho dopade  ale i veľmi dôležitou skupinou užívateľov  poskytovanej zdravotníckej starostlivosti, ktorí ju vedia správne vyhodnotiť a zároveň môžu dať veľmi praktické pripomienky k poskytovanej starostlivosti. Akcia sa stretla s veľkým ohlasom.

štvrtok, 24. jún 2021