Cart

pondelok, 03. október 2022

Považské múzeum na Budatínskom hrade

Ružová stužka n.f., jej členky nadviazali spoluprácu s Považským múzeom na Budatínskom hrade pri Žiline.

Veľmi milá a ústretová kultúrna manažérka Mgr. Labantová Petra spolu s kolegyňou Dr. Magdalénou Lackovou prevzali vzdelávacie materiály Ružovej stužky n.f. a zorganizujú osvetlenie Budatínskeho hradu na ružovo, aby týmto oslovili ženy, aby sa nezabudli starať o svoje zdravie správnou životosprávou a zúčastnili sa preventívnych prehliadok vrátane skríningovej mamografie.

Osvetlenie sa po prvýkrát zaplo 15. 10. počas podujatia Budatínsky rínok na Európsky deň pre zdravé prsia. Hrad bude svietiť na ružovo do konca októbra v podvečerných hodinách. V noci bude osvetlenie v rámci šetrenia energie vypnuté.

V infopulte Budatínskeho hradu, ale aj v iných expozíciách Považského múzea budú k dispozícii letáky, v ktorých sa ženy dozvedia veľa užitočných informácií.

Budatínsky hrad svieti na ružovo (Facebook) →

pondelok, 03. október 2022