Cart

štvrtok, 27. júl 2023

Čas beží, Anna Držíková, PhDr. - online výstava

Čas beží...

"Čas nie je žiadna diaľnica medzi kolískou a hrobom, ale miesto k zaparkovaniu na slnku."
(Phil Brosnan) 

S vekom a skúsenosťami, často aj cez prekážky, dokážeme meniť uhol pohľadu na svet, na hodnoty a krásu.

Môj pohľad na svet zmenila choroba.

Nečakane, ako nevítaný hosť, bez zaklopania, vstúpila do môjho života. Stala sa súčasťou mojich dní.

Neviem, koľko času mi zostáva, viem však, že čas rýchlo beží.

Snažím sa ten zostávajúci čas prežiť zmysluplne a vychutnávať si krásu okolo seba. Tú krásu môžeme nájsť v každom období života, len treba mať otvorené oči aj srdce. Treba ísť kráse i času v ústrety.

Nepremeškať ani minútu, pretože život nie je záležitosťou míľnikov, ale momentov.

Aj môj pohľad na krásu sa zmenil.

Vnímam ju oveľa intenzívnejšie a oveľa viac ma nabíja energiou, než v minulosti.

Zachytávam každý okamih krásy.

Čas detstva, mladosti, dospelosti sa nachýlil a nastúpila zrelosť.

Možno aj múdrosť. Múdrosť, aby sme pochopili, že všetci máme svoje stroje času.

Niektoré nás berú späť, tie sa volajú spomienky.

Niektoré nás berú vpred, tie sa volajú sny.

A ja chcem ešte dlho snívať a bežať s časom, pretože čas je miesto k zaparkovaniu na slnku a velí:

Dnes žiť!

Dnes sa smiať!

Dnes sa radovať!

Dnes si užívať krásu!

PhDr. Anna Držíková

štvrtok, 27. júl 2023
13 ročné dievčence v kroji
3 damy zo súčasnosti, tie, čo sú ako 13 ročné v kroji, čas naozaj beží