Cart

štvrtok, 04. apríl 2024

Centrum vedecko-technických informácií SR

Interaktívna prednáška s diskusiou "PREVENCIA RAKOVINY PRSNÍKA" a OnkoKontrola

Pozvánka:

Vážené kolegyne a kolegovia,

neinvestičný fond Ružová stužka Vás srdečne pozýva na interaktívnu prednášku MUDr. Aleny Kállayovej s diskusiou pod názvom PREVENCIA RAKOVINY PRSNÍKA

Termín konania: vo štvrtok 4. apríla 2024 o 14.00 hod.

Miesto: konferenčná miestnosť CVTI SR, 2. poschodie, Lamačská cesta 8A, Bratislava.

Vstup na podujatie je voľný.

V neformálnej diskusii v priateľskej atmosfére budete môcť klásť otázky a navyše sa dozviete všetko o prevencii prsníka, správnej životospráve, skríningu rakoviny prsníka aj o onkokontrole.

Diskusia je spojená s výstavou diel onkopacientok, ochutnávkou zdravej stravy a ukážkou samovyšetrenia prsníkov na figuríne.

Vzácnym hosťom podujatia bude známa spisovateľka a redaktorka pani Eva Bacigalová z OZ Amazonky.

Tešíme sa na Vás.

Vzdelávaciu akciu finančne podporil Národný onkologický inštitút zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva SR.

štvrtok, 04. apríl 2024