Spolupráca s pacientkami

a pacientskymi organizáciami

Terajšia situácia na Slovensku

Na Slovensku sa všeobecne rakovina prsníka ešte stále pokladá za smrteľné ochorenie, o ktorom sa nehovorí (non-communicable disease). Je spoločenským tabu. Evokuje v našej spoločnosti zdesenie, predstavu neodvratnej smrti s dlhým a bolestným umieraním.

Zlepšovanie povedomia

Málo sa vie o tom, že je dobre liečiteľná aj dobre zistiteľná vo včasnom štádiu mamografiou, ako i o tom, že väčšina žien s touto diagnozou prežíva dlhé roky kvalitný plnohodnotný život. Toto povedomie môžu pomocť zmeniť samotné pacientky otvorenými diskusiami na danú tému, ktoré by boli súčasťou vzdelávacích kampaní a akcií pre verejnosť.

Využívanie skúseností pacientiek v skríningovom procese

Pacientske organizácie majú jedinečné a nezastupiteľné miesto vo vyhodnocovaní viacerých aspektov zdravotnej starostlivosti, keďže sú intenzívne zainteresovanou stranou, ktorá užíva a zažíva všetky aspekty systému zdravotnej starostlivosti od regulačných systémov, lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Majú skúsenosti a vedia komunikovať aj potreby pacientky v tomto procese a referovať o jeho silných a slabých stránkach.

Zlepšovanie skríningového procesu v spolupráci s pacientskymi organizáciami

Skupiny pacientov systémom anonymných dotazníkov vedia podať spätnú väzbu o silných a slabých stránkach procesu zdravotnej starostlivosti a umožnia permanentne zlepšovanie celého skríningového procesu. Preto je potrebná úzka spolupráca a opakované zdielanie informácií s pacientskymi organizáciami.

Pacientske organizácie podporujú mamografický skríning

Ružová stužka n.f. spoločne s OZ Amazonky vykonávajú dlhodobo vzdelávanie verejnosti o prevencii rakoviny prsníka správnou životosprávou, športom,  samovyšetrením prsníkov a včasným zistením onkologického ochorenia účasťou na mamografickom skríningovom programe.

Výuka samovyšetrenia sa vykonáva na fantómoch prsníka je spojená s odovzdaním vzdelávacích tlačovín. Mnohé z akcií sú vykonávané v súlade s  celoeurópskymi akciami pod vedením Europa Donna, celoeurópskej únie onkopacientiek v intenciách Breast Health Day, Deň pre zdravie prsníkov. Tento rok bol v znamení osláv začiatku mamografického skríningu na Slovensku.

Prebiehali početné vzdelávacie prednášky pre verejnosť live aj online, virtuálny Beh pre zdravé prsia, Podpor športom BHD aj ty!, výstavy onkopacientiek survivors v Preventívnom centre OÚSA, ako i v Galérii X spojené so vzdelávaním účastníčok. Priebežne boli odovzdávané aj pripravované do tlače ďalšie vzdelávacie materiály na podporu mamografického skriningu. Akcie boli podporené aj médiami. Viac informácií na www.ruzovastuzka.sk