Program SkriMa

Program pre štatistické vyhodnocovanie práce preventívneho mamografického pracoviska

Ružová Stužka, n.f. pripravila program pre preventívne mamografického pracoviská za účelom monitorovať parametre pracoviska.

Program ponúka evidenciu preventívne vyšetrených žien a detailný prehľad realizovaných vyšetrení, ako aj štatistické vyhodnotenie s prehľadom o klientkach a vyšetreniach, ako aj ukazovatele kvality podľa European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis.

Program momentálne beží v skúšobnej prevádzke na preventívnom pracovisku PC OÚSA.

Inštalačný súbor SkriMa (zip, 64 MB)

Návod na inštaláciu (pdf)

skrima 1
skrima 2