Aktivity 2020

Správa o činnosti Ružová stužka, n.f. rok 2020

Január

 • podpísaná zmluva o spolupráci R.s.n.f. s firmou Kärcher
 • 29. januára 2020: výročná schôdza Ružovej stužky, n.f.
 • 31. januára 2020: na výročnú členskú schôdzu Červeného kríža Nový Život okr. Dunajská Streda venované vzdelávacie materiály, ako i zapožičané modely prsníkov pre výuku samovyšetrenia.

Február

 • stretnutie zástupcov R.s.n.f. a OZ Amazonky za účelom dohodnutia spoločných akcií na podporu mamografického skríningu na Slovensku
 • stretnutie zástupcov R.s.n.f. so zástupcami NOI (Národného Onkologického Inštitútu) za účelom dohodnutia spoločných akcií na podporu mamografického skríningu na Slovensku

Marec

 • 4.3.2020 o 15:00 hod. v Preventívnom centre OUSA sa konala vernisáž 77. výstavy cyklu Umenie, ktoré lieči akad. maliarky Jitky Bezúrovej Moškovej. Výstavy sú tradične spojené s výukou samovyšetrenia prsníkov a vzdelávaním verejnosti o potrebe preventívnych mamografických vyšetrení. Bola to výročná slávnostná vernisáž, kedže Ružová stužka n.f. oslávila 20. výročie trvania cyklu týchto výstav. Výstava trvala do júna 2020.
 • 6.3.2020 prednáška pre zamestnankyne firmy AC Nielsen Slovakia s.r.o. na tému Prevencia a skríning rakoviny prsníka spojenú s výukou samovyšetrenia na modeloch prsníkov, realizovali Eva Macová, Alena Kállayová, Natália Feketeová
 • Lock down Slovensko od 14. marca 2020, preto R.s.n.f. realizuje ďalšie akcie virtuálne

Apríl

 • príprava projektu nadácie Pontis firmy Dell - Mgr. Darina Kállayová

Máj

 • cyklus Pochúťky z Maruškinej kuchyne: nové kreácie zdravej kuchyne pripravili a zdokumentovali Ing. Mária Lokajová, Eva Macová, Ing. Vedejová Lýdia a Mgr. Natália Feketeová
 • 1.5.2020 - 30.6.2020 prvé kolo súťaže o atraktívne ceny Podpor športom BHD a zdravý životný štýl: individuálne športovanie prihlásených účastníkov a účastníčok zdokumentované aj fotografiou pri športe na stránke www.ruzovastuzka.sk – Mgr. Kállayová Darina, MUDr. Kállayová

Jún

 • 15.6.-21.6.2020 virtuálny Beh pre zdravé prsia Ružovej stužky, n.f., autorka Mgr. Natália Feketeová. Na výzvu na Facebooku sa prihlásilo 774 účastníkov aj kolektívov behu zo Slovenska aj zahraničia a boli informovaní o prevencii rakoviny prsníka a správnom životnom štýle. Svojim celkovým športovým výkonom 5179 km podporili myšlienku zdravého životného štýlu a celoeurópsky Breast Health Day
 • 30.6.2020 vyhodnotenie prvého kola akcie Podpor športom BHD aj ty: 41 účastníkov a účastníčok, 1460 km odšportovaných bicyklovaním, behom, nordic walkingom a 572 odcvičených hodín (iné športy). Zlosovanie 3 výhercov prvého kola Podpor športom BHD: traja výherci dostali poštou knižné poukážky a vzdelávacie materiály.

Júl

 • 1.7.-1.9.2020 druhé kolo súťaže Podpor športom BHD aj ty otvorené
  27.7.2020 stretnutie členov Ružová stužka n.f, OZ Amazonky a Snow Ball
 • finančné čerpanie (finančnú správu a inventúru majetku vykonali správkyňa a predsedkyňa správnej rady)
 • informácie o tlači vzdelávacích materiálov (Peter Bálik informoval o tlačovinách pre Nadáciu Pontis firmy Dell, vizitkách a záložkách pre Ružovú stužku, n.f. , grafický návrh Martin Gajdoš, tlač materiálov objednaná)
 • vypracovanie, vydokladovanie a podanie návrhu na projekt vzdelávania verejnosti o prevencii rakoviny prsníka Nadácie Pontis firmy Dell Mgr. Darina Kállayová
 • prevoz dokladov Ružovej stužky, n.f. (doklady o činnosti a financiách od roku 2000 do roku 2009) na Turčiansku 14, Bratislava: Peter Bálik dokumentáciu z tohto obdobia zdigitalizuje a pridá do Galérie stránky  www.ruzovastuzka.sk, doklady o činnosti a financiách od roku 2009 vrátane do roku 2019 na adresu Evy Macovej v Rajke, ktorá dokumentáciu z tohto obdobia zdigitalizuje a pridá do Galérie na stránku Ružovej stužky, n.f.
 • ukončenie výstavy akad. maliarky Jitky Bezúrovej Moškovej 24.7. s odvozom obrazov z výstavy
 • plánovanie výstavy diel survivorky G. Vážnej v Galérii X a tlačovej konferencie k BHD (Breast Health Day) na 15. októbra 2020

August

 • príprava jesenných akcií
 • spolupráca Ružovej stužky n.f. - Dr. Kállayová Alena - s NOI, podpora prípravy tlačovej konferencie a BHD v spolupráci s Ligou proti rakovine, NIE rakovine a OZ Amazonky
 • vytvorenie virtuálnej galérie diel umelcov a umelkýň s osobnou skúsenosťom s onkologickým ochorením (survivors) alebo s týmto ochorením v rodine na www.ruzovastuzka.sk

September

 • vyhodnotenie druhého kola súťaže Podpor športom BHD aj ty: 47 účastníkov a účastníčok, 2814 km odšportovaných bicyklovaním, behom, nordic walkingom, 1274 odcvičených hodín (iné športy). Zlosovanie 3 výhercov druhého kola Podpor športom BHD: traja výherci dostali poštou knižné poukážky a vzdelávacie materiály
 • 1.9.-15.10. 2020 otvorené tretie kolo Podpor športovou aktivitou BHD aj ty
 • 4.9.-21.9 výstava v Galérii X pod názovom Sme úžasné VII., vystavovala Gabriela Vážna (survivor) na počesť Celoeurópskyeho dňa pre zdravé prsia (Breast Health Day). Na Zámočníckej ul. 5 v Bratislave sa zišli zástupcovi a zástupkyne Ružovej stužky n.f., OZ Amazonky, NOI a NIE rakovine, aby pozvali slovenské ženy na mamografický skríning

Október

 • 14.10. webinár pre zamestnankyne Tesco reťazca pri príležitosti BHD spojený s výukou samovyšetrenia a odovzdaním vzdelávacích materiálov zamestnankyniam reťazca Tesco
 • vyhodnotenie tretieho kola Podpor športom BHD aj ty: 53 účastníčok a účastníkov, 2427km odšportovaných bicyklovaním, behom, nordic walkingom, 752 odcvičených hodín (iné športy). Zlosovanie 3 výhercov tretieho kola Podpor športom BHD: traja výhercovia dostali poštou knižné poukážky a vzdelávacie materiály.
 • 15. október: Galéria X podporuje BHD výukou samovyšetrenia prsníkov a vzdelavaním verejnosti, ktorá navštívi galériu v tomto období. Po zaskolení v samovyšetrení účastníčky dostali aj vzdelávacie materiály
 • tlačová konferencia preložená na epidemiologicky vhodnejšie obdobie
 • 20.10. webinár pre zamestnankyne DHL expres Slovakia s.r.o. na tému Povedomie o rakovine prsníkov: prevencia rakoviny prsníkov, skríning rakoviny prsníkov, odpovede na otázky.

November

 • 19.11.-20.12. Galéria X, Zámočnícka 5, Bratislava: vzdelávanie návševníčok galérie o správnej životospráve a prevencii rakoviny prsníka s výukou samovyšetrenia na fantómoch a odovzdávaním vzdelávacích materiálov

December

 • v spolupráci s Europa Donna Austria a RNDr. Stanislavou Bošiakovou (OZ Amazonky) vydaná brožúra pod názvom „Metastatická rakovina prsníka – Spoločne na dlhej ceste“, online verzia brožúry poskytnutá Národnému onkologickému ústavu, Národnému onkologickému inštitútu, Onkologickému ústavu sv. lžbety a viacerým pacienskym organizáciám

Plán činnosti na rok 2020

 1. Prednášková činnosť pre verejnosť.

 2. Prednášky a príspevky pre televízne a rozhlasové vysielanie.

 3. Organizácia vernisáží výtvarných diel onkologických pacientov v rámci akcie “Sme úžasní...VI.

 4. Priebežné zadávanie informácií na webové stránky Ružovej stužky a Europa Donny.

 5. Dotlač propagačných materiálov Ružovej stužky podľa potreby - Životospráva, Samovyšetrenie prsníkov, Zdravé nátierky, Čo nám pomáha, čo nám škodí a Liečivé bylinky a pod.

 6. Akcie: “Beh pre zdravé prsia” s ukážkou zdravej životosprávy a samovyšetrenia prsníkov a “Poď na mamografiu, ja som už bola...” sú akcie, ktoré budeme organizovať spolu s ďalšími neziskovými pacientskými organizáciamiako sú Amazonky, Snowboard.

 7. Podpora zavádzania skríníngu rakoviny prsníka na Slovensku.