Stavanie májov v Hlbokom

Máj - zvyknú nazývať mesiac lásky.

S májom prichádza začiatok nového života...o slovo sa po zime hlási jar. Všetko okolo nás je rozkvitnuté, svieže, zo zelenej trávičky vykúkajú žlté hlávky púpav, bielych sedmokrások, všade voňajú narcisy, orgovány, tulipány hýria rôznymi farbami.

Osobitný je 1. máj 

Stavanie májov. Už v stredoveku anglický vidiek oslavoval máj ako mesiac plodnosti. Podobne ako teraz u nás, tam stavali vysoké máje zo stromov. Ľudia okolo nich tancovali, kmeň symbolizoval mužskú plodnosť, vence na májoch ženskú plodnosť.

1. máj je aj deň oslavy práce a tento rok máme vďaka nemu predľžený víkend.

Na dedinách sa ešte nájdu mládenci, ktorí svojej vyvolenej postavia do rána máj priamo pred domom.

Aj keď na tieto zvyky sa pomaly zabúda, našťastie sa aspoň uprostred dediny či na námestiach miest, každoročne stavia aspoň jeden strom pre všetky ženy. 

A potom nasleduje májová oslava jari - majáles.

Dnešná nedeľa, v mnohých obciach a mestách, sa niesla v znamení stavania májov.

Dedinka Hlboké nebola výnimkou. Krásny krojovaný sprievod, hra harmoník a spev sa ozýval v každej časti malebnej dediny.

22. ročník poctilo tento rok 80 krojovaných účastníkov a účastníčok. Najvyšší počet za celé dlhé obdobie. A čo je obzvlášť radostné, prišlo veľa mladých ľudí.

Tradícia pokračuje, netreba sa báť o jej budúcnosť, kroje sú v obľube a v móde čím ďalej, tým viac aj u mladej generácie.

Vážia a ctia si ich krásu. Uctievajú predkov.

Autorka a foto: Dr. Anna Držíková

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka

ruzova-tuzka