Ružová stužka n.f. Europa Donna Slovakia v Hornej Marikovej

Horná Maríková – malebná dedina, vymaľovaná bohatými farbami jesene.

Po dlhšie trvajúcich uplakaných dažďových dňoch krásna slnečná nedeľa babieho leta akoby chcela vzdať hold nastávajúcemu podujatiu, zameranému na zachovanie zdravia - prevenciu, skríning, zdravú výživu ... pri hrozbe rakoviny prsníka, na zdôraznenie potreby vedomej starostlivosti každej ženy o svoje zdravie.

9. októbra 2022 sa po svätej omši presúvali hornomaríkovské ženy z kostola do kultúrneho domu, aby sa zúčastnili na peknej a užitočnej akcii, ktorú pripravili Ing. Maruška Gachulincová – Lokajová a členky Ružovej stužky n.f. Europa Donna Slovakia pod vedením MUDr. Aleny Kállayovej, správkyne Ružovej stužky n.f. Europa Donna Slovakia, podporenej výstavkou prác onkopacientiek a ich rodinných príslušníkov. Pre každú účastníčku podujatia boli pripravené letáky o samovyšetrovaní prsníkov, životospráve a zdravom životnom štýle a taktiež letáky s receptami na prípravu zdravých nátierok zo zeleniny, strukovín, či húb.

Jaroslav Vrchlický, český básnik a dramatik nám zanechal peknú myšlienku: „Ten nikdy veľa nevykoná, kto len svoje slzy počíta“. Ženy onkopacientky, ktoré boli účastníčkou tohto stretnutia svoje slzy nepočítajú, bojujú a svoj boj vyhrávajú. Ich aktivity, ktorých súčasťou je odovzdávanie skúseností v boji so zákernou chorobou, využívanie byliniek, využívanie receptov starých a vymýšľanie nových zdravých jedál, maľovanie, šitie, tvorba bytových dekorácií a mohla by som vymenúvať ďalšie a ďalšie aktivity týchto úžasných žien, ktoré našli nový zmysel života, obohatili svojou výstavkou a radami toto spomínané veľmi vydarené stretnutie.

Úžasná, empatická pani doktorka Alena Kállayová zahájila podujatie Ružovej stužky n.f. Europa Donna Slovakia rozdaním milých darčekov, poďakovala tak tým, ktoré boli pri príprave podujatia tiež nápomocné. Predstavila tvorkyne zdravých nátierok, koláčikov a ostatných zdravých maškŕt. Po-stupne sa rozbehla rozprava na tému samovyšetrovania, mamografie, liečby prsníkov a následnej správnej životosprávy a zdravej výživy, počas ktorej sme každú chvíľu ochutnávali asi zo 6-7 druhov veľmi chutných nátierok, ktoré na akciu pripravila Maruška Gachulincová - Lokajová, tiež vlastnoručne v nedeľu ráno uvarená maškrta hríbové halušky a zemiakovo – pohánkovú vrchárska pochúťka od najstaršej účastníčky podujatia - 90 ročnej pani Márie Gachulincovej zaujala naše chuťové bunky. Naše priebežné ochutnávanie a maškrtenie sledovala aj pravnučka pani Gachulincovej 9 ročná Emka, ktorá starostlivo na taniere dopĺňala rožteky so zdravými nátierkami od babky Marušky.

Po skupinkách sme si „privlastňovali“ pani doktorku, zahŕňali ju otázkami ku tejto téme, otázkami o šanci na uzdravenie, na ktoré fundovane, obšírne a hlavne povzbudivo odpovedala. Pritom sme vďaka nej postupne nadobúdali vnútorné presvedčenie a nádej, že všetko sa dá zvládnuť !!! ĎAKU-JEME, PANI DOKTORKA ALENA KÁLLAYOVÁ.

Paulo Coelho, brazílsky spisovateľ napísal: „Dávajte pozor, keď rozplačete ženu. Boh počíta jej slzy“. Milá pani doktorka, Vašou prácou sa celý život usilujete, aby tých sĺz bolo čo najmenej. Úprimne Vám želám, aby Vám boli pripočítané k dobru všetky slzy, ktoré sa Vám podarilo zastaviť, alebo Vašou zásluhou vôbec z oka nevypadli.

Ďakujeme MARUŠKE Gachulincovej - Lokajovej aj ostatným účastníčkam, ktoré sa postarali o výbornú úroveň celej akcie. Spoločne sme na podujatí vytvorili atmosféru dobre fungujúcej rodiny.

Rodina – miesto lásky a života, miesto, kde láska rodí život. Rímsky sudca Ulpianus (170-228) vyslovil krásnu myšlienku, že „Žena je počiatkom i koncom rodiny“. Nedovoľme, aby našou nedbalosťou k sebe samým, zanedbaním preventívnych prehliadok, či nedostatkom sebadisciplíny došlo v dôsledku choroby ku skaze v našich rodinách.

Ďakujem organizátorom podujatia i všetkým zúčastneným. NA ZDRAVIE !!!

Mgr. Helena Rariková, účastníčka podujatia