Spolupracujeme s....

Platná legislatíva pre mamografický skríning

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Zoznam mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia odporúča zaradiť do mamografického skríningu

Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia