Príznaky ochorenia

Prevencia rakoviny prsníka

Ak zistíš niektorý z uvedených príznakov, zver sa svojmu gynekológovi a žiadaj vyšetrenie prsníkov na rádiodiagnostickom oddelení tvojej nemocnice. Ženy do 40 r. života - sonografické vyšetrenie; ženy nad 40 r. života - mamografické vyšetrenie.

Asymetria prsníkov:

Žiadna, ani zdravá žena nemá oba prsníky úplne rovnaké. Pozornosť treba venovať zmenám na prsníku (bezdôvodné zväčšovanie, zmenšovanie).

Zhrubnutie kože prsníka:

Zhrubnutie kože, začervenanie, či s bolesťou alebo bez, alebo fliačik kože charakteru pomarančovej kôry, vpáčená alebo vpadnutá bradavka.

Výtok z bradavky:

Potlačením dvorca za bradavkou pravidelne vytlačíš kvapku alebo aj viac bledej, bledo-zelenej, červenej, hnedej, čiernej alebo krvavej tekutiny (upozornenie: tlak nemá byť násilný ani bolestivý).

Nerovná výška uloženia prsníkov:

Na jednej strane sa javí byť prsník vyššie uložený (a doteraz nebol).

Vťahovanie alebo "zjamkovatenie" kože prsníka:

Pri pohyboch rukami sa koža na prsníku vťahuje (ako keby bola o niečo prichytená), alebo sa vytvárajú viaceré drobné priehlbinky, ktoré tam pred tým neboli.

Zmnoženie žľazy alebo hrčka:

Pri samovyšetrení máš pocit, že je prsník na jednom mieste zrazu tuhší, plnší, alebo si si nahmatala hrčku, ktorá tam pred tým nebola (a tieto zmeny po nasledujúcej menštruácii pretrvávajú).

Nie každá zmena, ktorú zistíš na prsníku je zmenou oznamujúcou vznik rakoviny.
ALE: Vyšetriť prsníky treba v týchto prípadoch vždy!